Mijloace fixe

Permite evidenta mijloacelor fixe din societate, calculul amortizarii, reevaluarea globala a mijloacelor fixe.

Facilitati Principale:

- Calcul amortizare mijloace fixe;
- Calculul valorii de recuperat pentru mijloace fixe casate si neamortizate integral;
- Evidenta mijloacelor fixe complet amortizate si in functiune;
- Evidenta mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar;
- Registrul mijloacelor fixe;
- Evidenta miscarii mijloacelor fixe;
- Fisa mijlocului fix;
- Balanta mijloacelor fixe(anexa la bilant);
- Plan de amortizare anual etc.